Zpět

Soukromý byt Prague Marina

  • Rezidenční projekty

    Klient: soukromý investor
    Služba: spolupráce na světelném projektu, dodávka a montáž
    Návrh: Ivana Šustrová (designist.cz)

Foto: Tomáš Dittrich

Galerie